Hollandse Bouw Maatschappij

De vraag naar locaties voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling in Nederland is in de afgelopen decennia enorm gegroeid. Ook de behoefte aan ruimte voor de realisatie van recreatiewoningen is fors toegenomen. De overheid, provinciaal en lokaal, is nadrukkelijk op zoek naar bouwgrond, zowel binnen als buiten de mogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen. (Bouw)grond is echter schaars. Daarom zijn strategisch gelegen grondposities die nu of wellicht in de toekomst mogelijkheden bieden voor vastgoedontwikkeling meer dan interessante beleggingsobjecten.

‘Grond is schaars en interessant, bouwopdrachten stapelen zich op’

Hollandse Bouw Maatschappij (HBM) traceert en selecteert met de grootste zorgvuldigheid grond met een (gegarandeerde) bestemming, en/of bestemmingswijziging op korte en middellange termijn, waarbij het gaat om verkavelde percelen vanaf 500m² tot 2 ha. Ons team van gespecialiseerde en zeer ervaren medewerkers bemiddelt bij de aan- en verkoop en adviseert haar opdrachtgevers tevens bij de eventuele ontwikkeling.

Hollandse Bouw Maatschappij (HBM) traceert en selecteert met de grootste zorgvuldigheid grond met een (gegarandeerde) bestemming, en/of bestemmingswijziging op korte en middenlange termijn, waarbij het gaat om verkavelde percelen vanaf 500m² tot 2 ha. Ons team van gespecialiseerde en zeer ervaren medewerkers bemiddelt bij de aan- en verkoop en adviseert haar opdrachtgevers tevens bij de eventuele ontwikkeling.