Grote bouwers geven aan dat de bouw van nieuwe woningen vastloopt door een tekort aan bouwlocaties en de nadruk op het binnenstedelijk bouwen. Er zijn dus onvoldoende nieuwe locaties om de benodigde 80.000 woningen per jaar te bouwen.

‘Met binnenstedelijk bouwen kun je het gewoon niet oplossen’

Ton Hillen van bouwbedrijf Heijmans zegt tegen het FD dat er naast binnenstedelijke ontwikkeling ook naar nieuwbouw buiten de stad moet worden gekeken. “Je hebt het allebei nodig. Iedereen zegt dat het binnenstedelijk opgelost moet worden. Dat is gewoon niet mogelijk. Soms wordt heel denigrerend over de vinex-wijken gesproken, maar in wijken als Vathorst bij Amersfoort en Waalsprong bij Nijmegen wonen mensen met veel plezier en comfort. Het zijn mooie woonkernen met veel kwaliteit.”

Er zijn oorzaken van het tekort. Er zijn tijdens de crisis bouwplannen geschrapt. Er is bij lokale overheden bezuinigd op de afdelingen die over de bouwplannen gaan. Nu de markt aantrekt, is er te weinig capaciteit. En binnenstedelijk bouwen is complex, duur en tijdrovend, terwijl buiten de stad de ruimtelijke ordening een forse rem op ontwikkelmogelijkheden zet.

‘Je vergeet 50 procent van de woningbehoefte’

Hoogleraar Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft ziet ruimte om 30 tot 50 procent van de woningbehoefte binnenstedelijk te ontwikkelen. “Maar niet alles. Nu wordt met pervers beleid maximaal druk uitgeoefend om alle binnenstedelijke locaties rijp te maken. Dat betekent tegelijk dat in 50 procent van de woningbehoefte niet voorzien wordt en dat drijft de prijzen op. Dat kun je niet maken jegens de jonge generatie die wordt uitgeknepen met hoge huren en koopprijzen.”

“Voor je het weet zakken we misschien terug naar een productieaantal van 30.000 woningen per jaar, terwijl het meer dan het dubbele zou moeten zijn”, waarschuwt bestuursvoorzitter Job Dura van Dura Vermeer.

‘Er is een regisseur vanuit het Rijk nodig om vaart te kunnen maken’

De bouwers pleiten voor een meer sturende ruimtelijke rol van het Rijk, omdat er volgens hen nieuwe uitleggebieden voor woningbouw nodig zijn. Hillen van Heijmans: “Ik ben er minder positief over om dat allemaal regionaal op te lossen. Ik denk dat er een regisseur vanuit het Rijk nodig is om vaart te kunnen maken.”

(Bron: FD)