Hollandse Bouw Maatschappij behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Hollandse Bouw Maatschappij geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen of van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Hollandse Bouw Maatschappij garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Hollandse Bouw Maatschappij aanvaardt geen aansprakelijkheid voorgevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Hollandse Bouw Maatschappij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op welke wijze dan ook wordt verwezen.