Investeren in bouwgrond

Waarom investeren in bouwgrond?

Bouwgrond met een gegarandeerde bestemming en planboek is schaars en de vraag blijft groeien.

Geen belasting op winst bij verkoop mits de bouwgrond in prive wordt aangekocht.


Bouwgrond is in vele gevallen exclusief voor gemeenten die daar hoge prijzen aan verbinden. Hollandse Bouw Maatschappij zit daar gemiddeld 25% tot 45% onder.

Uw zekerheid is (mede) gelegen in het feit dat de bouwgrond  uw eigendom wordt doordat deze via een notaris aan u wordt geleverd nadat deze door de notaris kadestraal op naam is gezet.

Grond is tastbaar en gaat niet verloren - Grond blijft vrij verhandelbaar