Waarom HBM?

Hollandse Bouw Maatschappij is al 15 jaar een gerenommeerde partner voor particulieren die op een betrouwbare manier willen beleggen in grond. Ons credo is ‘van grond naar ontwikkeling’. Dat wil zeggen dat wij niet alleen bemiddelen in grondposities, maar ook samen met onze relaties kijken naar mogelijke perspectieven. Die betrokkenheid onderscheidt ons van andere aanbieders in de markt.

HBM heeft alle kennis op het gebied van grond, planologie en juridische zaken in huis. Dat maakt ons tot een zeer waardevolle partij die voor u altijd op zoek is naar de beste (bouw)gronden en de meest gunstige aanbiedingen. Wij bemiddelen uitsluitend in (bouw)grond op zorgvuldig geselecteerde locaties met toekomstperspectief voor onze relaties. We kijken daarbij uitvoerig naar ligging t.o.v. woningbouw, industrie- en/of recreatiegebieden en huidige bestemmingswijzigingen in de omgeving. Ook houden we nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten bij projectontwikkelaars, gemeentes en provincies en voeren gesprekken met gemeenten of andere belanghebbende partijen.

‘Hollandse Bouw Maatschappij adviseert en assisteert haar opdrachtgevers optimaal’