Vastgoedadviseur Colliers verwacht komend jaar een terugval van het investeringsaanbod voor woningbeleggers met 20 tot 30%, met name door de stikstofdiscussie en het beperkte aantal bouwlocaties in de grote steden. Het minste risico ziet Colliers in Haarlem, het meeste rendement in Friesland.

[bron: Telegraaf, auteur Pieter van Erven Dorens]
DIJKSTRA BV

Beleggers behalen het hoogste rendement in Emmen, Heerlen, Venlo en in de gemeente Súdwest-Fryslân. Daar liggen de huurinkomsten in verhouding tot de aanschafprijs bijna twee keer zo hoog als in Amsterdam of Haarlem. In die gewilde steden zijn de rendementen omstreeks 3,5%, tegen meer dan 5,5% in Almelo of Súdwest-Fryslân, waar meer risico is op leegstand en een lagere huurgroei. Collier constateert dat beleggers Amsterdam nog niet mijden, ondanks de oplopende huurprijzen en huurrestricties. „Integendeel: de populariteit blijft juist toenemen”, stelt de vastgoedadviseur woensdag in een rapport over de Nederlandse woningmarkt . Beleggers betalen in de hoofdstad nog steeds het meest voor een woning, gevolgd door Utrecht en Amstelveen. In de eerste drie kwartalen van 2019 werd in Amsterdam in totaal €715 miljoen in woningen geïnvesteerd, meldt Colliers.

Het minste risico lopen beleggers behalve in Haarlem ook in Haarlemmermeer en het Westland. De vraag naar huurwoningen blijft in deze gemeenten de komende jaren stijgen, stelt Colliers. De vastgoedadviseur is negatief over de regio Haaglanden, waar het huisvestingsbeleid ervoor zorgt dat er minder in woningen wordt belegd. „Beleggers trekken zich terug uit gemeenten die streng beleid voeren op de woningmarkt. Hierdoor is er sprake van een verschuiving naar andere regio’s”, zegt Frank Verwoerd van Colliers.

Lastiger
In vergelijking met vorig jaar zijn de risico’s volgens Colliers over de hele breedte toegenomen. De adviseurs wijzen op het knellende huisvestingsbeleid van gemeenten. Zo kiezen steeds meer gemeenten voor een strikter beleid in de middeldure huur. Dit houdt in dat een woning alleen verhuurd kan worden aan een specifieke inkomensgroep. „Deze strikte regels vergroten het risico voor beleggers en doet het rendement dalen. Er is namelijk weinig ruimte om de huur jaarlijks bij te stellen en de huizen zijn lastiger te verhuren omdat de doelgroep sterk is afgebakend”, aldus het rapport.

Recordbedrag
Volgens Colliers wordt in 2019 een recordbedrag in Nederlandse woningen geïnvesteerd. Beleggers steken dit jaar voor het eerst meer dan €8 miljard euro in woningvastgoed. De groei van de afgelopen jaren was volgens Colliers voornamelijk te danken aan institutionele beleggers, die hun portefeuilles hebben opgeschoond door oude woningen te verkopen. Aan die verkoopgolf lijkt voorlopig een einde te komen, aldus Colliers. Hoewel het investeringsaanbod nog schaarser wordt dan het al is, verwacht Colliers hiervan geen grote invloed op het aanvangsrendement. De vraag naar woningen is de laatste jaren al aanzienlijk hoger dan het aanbod, waardoor het effect klein is.

De verwachting is wel dat de aanvangsrendementen buiten de Randstad net als dit jaar nog wat dalen. Daarnaast is het rendement op vastgoed inmiddels vergelijkbaar met de Verenigde Staten en Canada. Een nog lager aanvangsrendement in Nederland zou volgens Colliers direct leiden tot een lagere vraag, omdat investeerders dan naar mogelijkheden in het buitenland gaan kijken. Door